Een goede uitvaartbegeleiding is belangrijk

Wanneer er iemand uit je naaste omgeving komt te overlijden, heb je vaak steun en hulp nodig. Een uitvaart moet passen bij de overledene, maar zeker ook bij de nabestaanden. Een uitvaart moet een mooie herinnering blijven, ondanks dat het geen prettige gebeurtenis is. Daarom is het goed dat er een uitvaartbegeleiding is wanneer je daarvoor verzekerd bent. Als je een uitvaartverzekering hebt, is het verstandig om eens een gesprek te hebben met een afgevaardigde van de maatschappij. Meer lezen 

Crematie

Volgens de Landelijke Vereniging Crematoria (LVC) overstijgt het aantal crematies op jaarbasis ruimschoots het aantal begrafenissen. Van het aantal overledenen kiest ruim 63% voor een crematie. Dit heeft vooral te maken dat een crematie veel goedkoper is dan een begrafenis en nabestaanden nadien geen omkijken meer hebben naar een graf, die toch onderhouden dient te worden. Toch was cremeren niet altijd een vanzelfsprekendheid in Nederland. Pas in 1914 vond de eerste crematie plaats en sindsdien is het aantal crematies flink gestegen. Meer lezen 

Informatie over grafstenen

Als er nu iets waar een mens niet (al te) graag over spreekt dan is het wel over het onderwerp "grafstenen". Niemand zal zomaar beginnen over welke grafsteen hij of zij liever wilt hebben voor later, als de tijd daar gekomen is. Over dit onderwerp wordt dan ook maar alleen gesproken als er zich een overlijden binnen in de familie of vriendenkring heeft plaatsgevonden. Langs de ene kant is het wel goed om hier eens bij stil te staan, want anders dan vijftig jaar geleden wordt er nu heel anders over het grafstenen gedacht. Meer lezen 

Uitvaart en uitvaartverzorging

Als we mensen hun mening vragen over uitvaartverzorging dan gebeurt het dikwijls dat mensen met de mond vol tanden staan. Immers men spreekt er niet graag over, de meesten vinden het nogal akelig en laten we eerlijk: wie wordt er graag herinnerd aan de dood? Als we over de uitvaartverzorging in het algemeen kijken in Nederland dan kunnen we een paar dingen direct opmerken. Onze zuiderburen in België pakken deze ceremoniele functie anders aan dan wij in het Noorden: om uitvaartverzorger te worden moest men een diploma halen. Meer lezen 

Uitvaart

Bij dit onderwerp durven niet veel mensen stil staan, omdat ze in zekere zin bang zijn voor de dood. Het is een onderwerp wat ook niet echt besproken wordt tussen de huismuren. Graag wil ik hierbij mensen zo goed mogelijk informeren over hun uitvaart. De dag van vandaag komt het onderwerp "crematie" meer en meer op en zien we een stijging van het aantal crematies in Nederland ten opzicht van tien jaar geleden. Meer lezen